Jobero Fastighetstjänst är en serviceentreprenör i Uppsala som utför fastighetsförvaltning inom många olika områden. Vi startade vår verksamhet hösten 2014 men med mer än 15 års erfarenhet inom branschen. Vi arbetar idag på ca. 30 st bostadsrättsföreningar runt om Uppsala.

Jobero Fastighetstjänst erbjuder privatkunder, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar heltäckande lösningar inom fastighetsskötsel, fastighetsunderhåll, teknisk förvaltning, tillsyn, felavhjälpande underhåll och lokalvård. Vi fokuserar alltid på att hålla en hög servicenivå mot våra kunder genom ett stort engagemang och en hög kvalitet i det vi gör. Allt detta är givetvis möjligt genom vår underbara personal.